Gần một tháng sau khi xây xong nhà, tôi mới kiểm tra lại các hóa đơn thanh toán tiền. Tôi đã phát hiện đại lý cung cấp vật liệu xây dựng tính nhầm mà phần lỗ thuộc về họ đến mấy triệu đồng. Tôi cầm hóa đơn đến gặp người chủ để xin thanh toán đủ.

Sau khi kiểm tra kỹ người chủ nói:

– Lần đầu tiên tôi gặp một trường hợp như thế này. Chân thành cảm ơn và xin tỏ lòng ngưỡng mộ.

Tôi trở về nhà mà lòng đầy ắp niềm vui. Tôi thầm cảm ơn người Mẹ đã khuất của tôi. Chính Mẹ đã dạy tôi tính trung thực. Tôi vẫn còn nhớ, hồi còn rất nhỏ có lần mẹ sai tôi đi chợ mua một ít bún. Đem bún về đến nhà tôi mới nhớ là chưa trả tiền. Tôi nói với mẹ:

– Mẹ ơi, con quên trả tiền bún.

Mẹ liền bảo:

– Con trở lại hàng bún và trả tiền ngay đi.

Mẹ ơi! Mẹ tuyệt vời biết bao! Chính Mẹ đã gieo hạt giống tốt vào tâm hồn con. Xin cảm ơn Mẹ.

Bình Luận