Một anh chàng có cuộc sống buông thả, vừa nhắm nháp ly bia vừa triết lý với người bạn vốn không cùng quan điểm sống:

– Thân ta chỉ là cát bụi, một mai sẽ trở về cát bụi. Dại gì mà không tranh thủ tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Người bạn từ tốn nói:

– Thật ra chẳng có ai dại đến nỗi không muốn tìm hạnh phúc cho riêng mình, kể cả kẻ tự sát. Có điều là tìm hạnh phúc bằng cách nào. Nhiều người tìm hạnh phúc theo quan điểm “cứu cánh biện minh cho phương tiện”, họ sẵn sàng thực hiện bất cứ thủ đoạn nào miễn sao đạt được mục đích. Cũng không ít người, dù rằng chẳng làm hại ai nhưng lại sống vô cảm với đồng loại, họ chỉ biết đến họ thôi. Và cũng có người tìm hạnh phúc cho mình bằng cách đem hạnh phúc đến cho kẻ khác.

Bình Luận