Tâm thư của Ba Má tôi

Đây là những tâm tình Ba Má đã gửi tôi sau dịp tốt nghiệp cao học. Ba Má tôi là vậy đó, đơn sơ, mộc mạc nhưng chứa đựng biết bao tình thương…

Bình Luận