Tag: READING

Bản dịch chính xác bài phát biểu của Tổng thống Obama...

Xem video kèm bản gốc tiếng anh tại đây Nhà trắng Văn phòng Thư ký Báo chí Dành cho đăng tải ngay Ngày 24 tháng 5 năm 2016 Trung...

Remarks by President Obama at YSEALI Town Hall – Full Transcript

GEM Convention Center Ho Chi Minh City, Vietnam 11:07 A.M. ICT PRESIDENT OBAMA:  Thank you!  (Applause.)  Thank you so much.  Everybody, please have a seat.  Thank you...

Remarks by President Obama in Discussion at Business and Entrepreneurship Event...

DreamPlex Ho Chi Minh City, Vietnam 5:20 P.M. ICT PRESIDENT OBAMA:  Thank you.  Zin chào.  (Applause.)  Thank you very much.  Thank you.  Well, it’s wonderful to be...

President Obama Delivers Remarks at the National Convention Center in Hanoi...

Xem bản dịch tiếng Việt chính xác đầy đủ tại đây National Convention Center Hanoi, Vietnam 12:11 P.M. ICT PRESIDENT OBAMA:  Xin chào!  (Applause.)  Xin chào Vietnam!  (Applause.) ...

[Reading Comprehension] Who are celebrities?

Reading comprehension | Reading Exercises | Bài tập đọc hiểu tiếng anh hữu ích

Humor

Humor, the tendency of particular cognitive experiences to provoke laughter and provide amusement, affects how we perceive and respond to life.