Home Chủ đề PRONUNCIATION

Chủ đề: PRONUNCIATION

Tongue Twisters with audio – Bài tập “Líu Lưỡi” bạn có...

1
Bài tập dạng này mình tạm gọi là "Líu lưỡi". Với những dạng bài tập kiểu này, thật khó để phát âm đúng vì...

Tongue Twisters with “TH”

0
Speaking tongue twisters is one way to improve your English pronunciation.

English Pronunciation

0
These interative charts of English pronunciation will help you to familiarize with how English sounds.