Lỗi này có thể xuất phát từ nhiều nguyên do, đa phần là sau khi bạn dùng USB để cài đặt hệ điều Linux.

Tình trạng : Ví dụ bạn có một USB 8GB. Bạn dùng Windows hay Linux mở lên thì đều thấy nó chỉ có tầm khoảng 700MB. Vậy phần còn lại đã đi đâu? Nếu mở Disk Management lên xem thì thấy rằng có một phân vùng bị tô màu xẫm đen và có tên là allocated. Nó là gì? Ta không cần biết, chỉ biết là USB của ta có một lượng như thế không sử dụng được.

May mắn thay Windows có công cụ gọi là diskpart có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Bước 1: Bạn mở comander lên (Start > gõ vào cmd > enter) > gõ vào câu lệnh diskpart > Cần xác nhận quyền admin (nhấn Yes)

Bước 2:  Gõ câu lệnh list disk để tìm xem USB Flash của bạn sẽ mang số thứ tự ổ đĩa là bao nhiêu (trong hình ví dụ bên dưới, cái của tôi là 1, số này giống với số trong Disk Management)

Bước 3: Gõ select disk 1 (nếu bạn số khác 1 thì gõ số khác) để chọn ổ đĩa USB này.

Bước 4: Fõ vào dòng lệnh clean để dọn dẹp sạch sẽ phân vùng USB này.

Bước 5: Gõ vào create partition primary để tạo một phân vùng primary cho USB.

Năm bước trên có thể được minh họa như hình bên dưới đây

Bước 6: Sau đó bạn vào lại Disk Management và kiểm tra lại phân vùng ổ đĩa USB. Nếu nó chưa có tên (letter) thì bạn chuột phải vào phân vùng chọn tạo letter cho nó. Lưu ý chỉ khi nào phân vùng được tạo tên nó mới hiện trong Explorer.

Bước 7: Bạn vào Windows Explorer để kiểm tra lại, ổ đĩa USB hiện ra nhưng bạn nhấn vào nó thì nó bảo bạn phải format lại ổ đĩa, cứ format bình thường và chờ kết quả.

Bước 8:  Hoàn tất.

Bình Luận