Một thầy giáo vốn quen tật la rầy học trò bằng những lời nặng nề. Hôm nay trong tiết học, ông cũng quát tháo:

– Học trò gì mà ngu như bò! Tôi không biết đây là lớp học hay là cái quái gì nữa?

Một học trò buột miệng:

– Dạ, đây là một chuồng bò và một người chăn bò!

Bình Luận