Bà mẹ góa vừa từ biệt cõi đời để lại hai con trai. Đứa lớn là giáo viên, đứa út gần xong đại học. Cả hai đều chưa lập gia đình.

Anh lớn thấy em mình ngồi gục đầu khóc, anh nghiêm nghị bảo:

– Đừng khóc nghe em. Con trai phải mạnh mẽ, can đảm lên. Hãy lo trà nước chu đáo cho bà con xa gần đến chào vĩnh biệt mẹ.

Đứa em gạt lệ ngoan ngoãn nghe lời anh. Một lúc sau, không thấy anh mình đâu, nó đi tìm. Thì ra anh nó đang trốn trong phòng ôm mặt khóc.

Bình Luận