Hồi đó có một nông dân nghèo sống nhờ vào cây lúa, cây ngô trên nương rẫy. Vậy mà mấy con khỉ cứ phá hoại mùa màng. Anh giận điên người nên nghĩ ra cách đánh bẫy bằng dây thòng lọng. Rồi một chiều anh phát hiện một con khỉ con bị dây thòng lọng treo cổ lên. Anh nhanh bước đến với cây đao dài trên tay. Khi đến gần, anh mới thấy con khỉ mẹ đang gắng gượng cõng con mình trên lưng để nó khỏi chết ngạt. Càng làm anh ta chạnh lòng hơn, khi khỉ mẹ nhìn thấy anh với cây đao lăm le, nó không hề hoảng sợ mà lại nhìn thẳng vào anh như muốn nói điều gì đó.

Thế là cây đao trên tay của anh thay vì buông xuống đầu chúng thì buông ngang sợi dây. Không nỡ.

Bình Luận