Họ đang phấn khích nâng ly và sôi nổi bàn bạc về các đề tài khoa học và công nghệ kĩ thuật. Đây chắc là những tín đồ của khoa học hiện đại. Vừa lúc đó, một bà già lom khom bước đến gần tay cầm mấy xấp vé số. Một ông trong bàn nhậu thương tình trao cho bà một mẩu bánh. Bà nhận lấy và nói lời cám ơn. Bà làm dấu Thánh Giá rồi đưa bánh vào miệng ăn ngon lành.

Người vừa cho bánh liền hỏi bà:

– Bà tin trời để làm gì vậy?

Ông nói thêm với chất giọng mỉa mai:

– Bà được gì nào? Thậm chí miếng bánh bà đang ăn đó cũng không phải do trời cho.

Bà già mở lời:

– Trước khi trả lời ông, cho già này hỏi một câu nhé.

Cả bàn nhậu cười ồ lên:

– Mấy chục câu cũng được, bà hỏi đi.

– Các ông đang sống là nhờ hít thở khí nào vậy? Nhà khoa học nào hay cơ quan nào đã cung cấp khí đó cho các ông?

Một khoảng lặng trôi qua. Không ai trả lời tiếng nào, bà từ tốn tiếp lời:

– Già này đã cám ơn các ông vì một mẩu bánh thôi, sao các ông dửng dưng với ai đó đã hào phóng ban khí thở cho mình?

Bình Luận