Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, ở một đất nước nọ có một công chúa vừa xinh đẹp tuyệt trần vừa đức hạnh vô song. Nàng được muôn dân yêu mến và tôn kính như thần.

Cảm kích trước tấm lòng vàng của công chúa, Tiên Nữ chốn thiên đình hứa ban cho nàng một điều ước nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 sắp tới của nàng.

Đối với một công chúa cành vàng lá ngọc thì còn thiếu gì nữa mà ước với mơ nhưng cuối cùng nàng cũng chọn cho mình một điều ước.

Ngay vào đêm sinh nhật, Tiên Nữ lại xuất hiện, công chúa thưa rằng:

– Xin cho con được trẻ lại một tuổi.

Tiên Nữ sa sầm nét mặt đáp lại:

– Nếu con chỉ xin ta lùi thời gian một ngày thôi, thậm chí một phút hay một giây thôi thì ta cũng đành chịu. Huống chi…!

Bình Luận