Có một linh mục độ tuổi trung niên, hầu như lúc nào cũng mặc áo nhà tu (soutane), hoặc nếu mặc thường phục thì không quên cài huy hiệu Thánh Giá trên ngực áo. Nhiều linh mục khác không đồng tình và góp ý với ông:

– Đâu nhất thiết phải nặng về hình thức như thế, mặc thường phục thoải mái hơn nhiều.

Họ còn hơi chút mỉa mai khi nhắc lại câu nói cửa miệng:

– Chiếc áo không làm nên thầy tu.

Vị linh mục kia vẫn từ tốn đáp:

– Vẫn biết chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng ít ra, chiếc áo cũng có thể nhắc ta nhớ ta là ai.

chiec ao va thay tu

Bình Luận