Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai
(Làm lành lánh dữ)

Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa.

(Lv 19, 18)

Đừng làm điều xấu,
thì cái xấu sẽ không thắng được con.
Điều bất công, con hãy xa tránh, thì nó sẽ lánh xa con.
Con ơi, đừng gieo trên những luống bất công,
kẻo phải gặt bất công gấp bảy lần.

(Hc 7, 1-3)

Hãy làm ơn cho mọi người còn sống,
ngay cả với người đã chết, cũng đừng từ chối làm ơn.

(Hc 7, 33)

Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.

(Mt 5, 43-44)

Đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt.

(Rm 12, 17)

Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác.

(Rm 12, 21)

Bán anh em xa, mua láng giềng gần

Bạn của con hay bạn của cha con, đừng nỡ bỏ rơi họ.
Gặp ngày khốn quẫn, đừng đến nhà anh em con,
vì anh em xa không bằng láng giềng gần.

(Cn 27, 10)

Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?

(Mt 5, 47)

Hãy coi chừng: đừng có ai lấy ác báo ác, nhưng hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người.

(1Tx 5, 15)

Đã hẳn, anh em làm điều tốt, nếu anh em chu toàn luật Kinh Thánh đưa lên hàng đầu: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.

(Gc 2, 8)

Có thực mới vực được đạo
(Bụng đói tai điếc)

Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn”. Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.”

(Mt 14, 15-16)

Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no”, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì?

(Gc 2, 15-16)

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.

(1Ga 3, 18)

Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại

Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ,
người có tội mà được khoan dung.

(Tv 32, 1)

Lòng lân tuất của Ðức Chúa cao cả dường bao,
ơn tha thứ dành cho kẻ trở lại với Người lớn lao biết mấy!

(Hc 17, 29)

Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: “Tôi hối hận”, thì anh cũng phải tha cho nó.

(Lc 17, 3-4)
(Mt 18, 21-22)

Anh em hãy biết rằng: kẻ nào làm cho một tội nhân bỏ đường lầm lạc mà trở về, thì cứu được linh hồn ấy khỏi chết và che lấp được muôn vàn tội lỗi của mình.

(Gc 5, 20)

Đừng trông mặt mà bắt hình dong

Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng.

(1Sm 16, 7)

Ta là Ðức Chúa, Ta dò xét lòng người, thử thách mọi tâm can. Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tuỳ theo cách nó sống và việc nó làm.

(Gr 17, 10)

Đừng khen một người đàn ông vì người ấy đẹp,
và đừng gớm ghét ai vì vẻ bên ngoài.

(Hc 11, 2)

Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án.

(Lc 6, 37)

Hãy cho đi sẽ được cho lại
(Donnez tout et vous aurez tout)

(Tục ngữ Pháp)

Người tử tế sẽ được chúc phúc,
vì đã đem cơm bánh cho người nghèo.

(Cn 22, 9)

Đừng xòe tay ra nhận, rồi nắm lại khi phải cho đi.

(Hc 4, 31)

Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.

(Mt 10, 8)

Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.

(Lc 6, 38)

Phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy:
“Cho thì có phúc hơn là nhận.”

(Cv 20, 35)

Hợp quần gây sức mạnh
(Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết)

Một mình dễ bị tấn công, có hai người, ắt sẽ đương đầu nổi; dây chập ba đâu dễ gì đứt?

(Gv 4, 12)

Bất cứ nước nào tự chia rẽ, thì sẽ điêu tàn. Bất cứ thành nào hay nhà nào tự chia rẽ, thì sẽ không tồn tại.

(Mt 12, 25)

Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.

(Lc 10, 1)
(Mc 6, 7)

Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân
(Những gì mình không muốn, đừng làm cho người khác)

Điều gì con không thích, thì cũng đừng làm cho ai cả.

(Tb 4, 15)

Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật
Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.

(Mt 7, 12)
(Lc 6, 31)

Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật.

(Rm 13, 8)

Hãy làm mọi sự vì đức ái.

(1Cr 16, 14)

Kẻ nào biết làm điều tốt mà không chịu làm thì mắc tội.

(Gc 4, 17)

Lá lành đùm lá rách

Tùy con có bao nhiêu, hãy cho bấy nhiêu; có nhiều thì cho nhiều, có ít thì đừng ngại cho ít. Vì trước nhan Đấng Tối Cao, của bố thí là một lễ vật quý giá cho những ai làm việc bố thí.

(Tb 4, 8.11)

Ðừng ngoảnh mặt không nhìn những ai đang than khóc,
với những người sầu khổ, con hãy biết chia buồn.

(Hc 7, 34)

Đám đông hỏi ông (Gio-an) rằng: “Chúng tôi phải làm gì đây?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.”

(Lc 3, 10-11)

Tôi xin nói điều này: gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương.

(2Cr 9, 6-7)

Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được?

(1Ga 3, 17)

Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu

Thiên Chúa phán: “Ðất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loại: gia súc, loài bò sát và dã thú tùy theo loại.”

(St 1, 24)

Nhưng Ta sẽ lập giao ước của Ta với ngươi; ngươi hãy vào tàu, ngươi cùng với các con trai ngươi, vợ ngươi và vợ của các con trai ngươi. Trong mọi sinh vật, mọi xác phàm, ngươi sẽ đưa vào tàu mỗi loại một đôi, để giữ cho chúng sống với ngươi; phải có một con đực và một con cái.

(St 6, 18-19)

Sinh vật nào cũng ưa thích đồng loại của mình,
và người nào cũng ưa thích người thân cận.
Xác thịt nào thì kết hợp theo giống đó,
và con người thì gắn bó với đồng loại của mình.

(Hc 13, 15-16)

Ở đời có đức mặc sức mà ăn

Việc bố thí nào cũng được Chúa ân thưởng,
và mỗi người cứ theo việc mình làm mà lãnh nhận.

(Hc 16, 14)

Rộng tay bố thí là con chất đầy kho lẫm,
và con sẽ thoát mọi nỗi gian nguy.

(Hc 29, 12)

Lòng nhân nghĩa như địa đàng đầy dư phúc lộc,
việc bố thí sẽ tồn tại muôn đời.

(Hc 40, 17)

Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

(Mt 5, 4.7)

Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi.

(Mt 6, 19-20)

Thương người như thể thương thân
(Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ)

Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế.

(Lc 6, 32-33)

Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.

(Ga 13, 34; 15, 12)

Tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.

(Gl 5, 14)
(Mt 22, 39)

Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân.

(1Ga 3, 15)

Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.

(1Ga 4, 20)

Xởi lởi trời cho, so đo trời co lại

Người hào phóng lại được thêm giàu có,
kẻ hà tiện lại lâm cảnh túng nghèo.
Người rộng lượng được phương phi béo tốt,
chính kẻ cho uống lại được uống thỏa thuê.

(Cn 11, 24-25)

Ai bố thí cho người nghèo sẽ chẳng hề túng thiếu.

(Cn 28, 27)

Hãy rộng tay cứu giúp người nghèo khó,
để con được hưởng trọn vẹn phúc lành.

(Hc 7, 32)

Người nói với các ông: “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất.”

(Mc 4, 24-25)

Bình Luận