Ông bố, vốn có một quá khứ chẳng tốt đẹp gì, cằn nhằn với thằng con:

– Con có biết tại sao bố thường ốm đau và mất ngủ không? Cũng tại con cả, chính con hư hỏng đã làm cho bố ra nông nỗi này.

Thằng con cộc lốc trả lời:

– Thảo nào ông nội chết sớm!

Bình Luận