Type 5: Wh- / How often Questions [IELTS speaking test – Part 1]

IELTS speaking test - Part 1: Question type 5: Wh- / How often. How often do you go to the cinema? When do you usually read? How often do you play sports?

Talking About Favorite Things

Talking about favorite things When you talk about your favorite things you talk about the best liked or most enjoyed things. Examples: "What's your favorite color?" "Green." Study the dialogue Leila is talking to her new friend Cathy: Leila: What kind...

Type 3: Disliking [IELTS speaking test – Part 1]

IELTS speaking test - Part 1: Question type 3: Disliking. Is there anything you don’t like about...?

Bản dịch chính xác bài phát biểu của Tổng thống Obama trước người dân...

Xem video kèm bản gốc tiếng anh tại đây Nhà trắng Văn phòng Thư ký Báo chí Dành cho đăng tải ngay Ngày 24 tháng 5 năm 2016 Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Việt Nam 12:11 P.M. ICT TỔNG...

Type 2: Liking [IELTS speaking test – Part 1]

IELTS speaking test - Part 1: Question type 2: Liking. Do you like animals / reading / shopping? What food / music do you like?

Tongue Twisters with audio – Bài tập “Líu Lưỡi” bạn có dám thử?

Bài tập dạng này mình tạm gọi là "Líu lưỡi". Với những dạng bài tập kiểu này, thật khó để phát âm đúng vì những từ đứng gần nhau lại có những âm rất...
video

Series học nghe với VOA Special English

Series luyện nghe, nói tiếng anh với VOA Special English. Phương pháp học nghe và nói tiếng anh nhanh và hiệu quả nhất.

[Reading Comprehension] Who are celebrities?

Reading comprehension | Reading Exercises | Bài tập đọc hiểu tiếng anh hữu ích
irregular-verbs

Irregular Verbs Past Participle (Part 1) [Grammar Exercise]

[Bài tập ngữ pháp] Động từ bất quy tắc - Quá khứ phân từ [Phần 1]

Most commonly used connective words and phrases

Connectives, or linking words, are essential in formal English writing to link clauses, sentences, paragraphs, and ideas together to form a cohesive unit of written work. Connective words and phrases that are appropriately used...