30 câu Tiếng Anh dùng để động viên, khích lệ

Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn 30 câu Tiếng Anh dùng khi muốn động viên, khích lệ bạn bè hoặc người...

15 từ viết tắt thường gặp trong Tiếng Anh

  Wanna (Want + to): muốn làm gì đó I wanna/don’t wanna go home. Tớ muốn/không muốn đi về nhà. Do you wanna see a movie? Cậu muốn xem phim không? Gonna (Going + to): sẽ I’m...

Bản dịch chính xác bài phát biểu của Tổng thống Obama...

Xem video kèm bản gốc tiếng anh tại đây Nhà trắng Văn phòng Thư ký Báo chí Dành cho đăng tải ngay Ngày 24 tháng 5 năm 2016 Trung...

Remarks by President Obama at YSEALI Town Hall – Full Transcript

GEM Convention Center Ho Chi Minh City, Vietnam 11:07 A.M. ICT PRESIDENT OBAMA:  Thank you!  (Applause.)  Thank you so much.  Everybody, please have a seat.  Thank you...

Remarks by President Obama After Meeting with Vietnamese Civil Society Leaders...

JW Marriott Hotel Hanoi Hanoi, Vietnam 11:45 A.M. ICT PRESIDENT OBAMA:  I just had a wonderful conversation with some preeminent civil society activists here in Vietnam.  And...

Remarks by President Obama in Discussion at Business and Entrepreneurship Event...

DreamPlex Ho Chi Minh City, Vietnam 5:20 P.M. ICT PRESIDENT OBAMA:  Thank you.  Zin chào.  (Applause.)  Thank you very much.  Thank you.  Well, it’s wonderful to be...

President Obama Delivers Remarks at the National Convention Center in Hanoi...

Xem bản dịch tiếng Việt chính xác đầy đủ tại đây National Convention Center Hanoi, Vietnam 12:11 P.M. ICT PRESIDENT OBAMA:  Xin chào!  (Applause.)  Xin chào Vietnam!  (Applause.) ...

Talking about fear

Talking about fear There are many words and expressions you can use to talk about fear. Questions How did you feel? How did you react? What was your reaction? Were...

Talking About Favorite Things

Talking about favorite things When you talk about your favorite things you talk about the best liked or most enjoyed things. Examples: "What's your favorite color?" "Green." Study...

Talking about cause and effect

Cause and effect When we talk about an effect resulting from a certain cause, we use expressions such as: because, since, as, owing to, due to... Examples The...