Cách ghi nhớ Kinh Thánh (Phần 7)

ÂN SỦNG VÀ BÌNH AN – CÂU 1-4.7

Thánh Phao-lô thường bắt đầu các thư bằng câu: “Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su
Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.”

1Cr 1,31Tx 1,11Tm 1,2
2Cr 1,22Tx 1,22Tm 1,2
Rm 1,7Gl 1,3Ep 1,2
Pl 1,2Cl 1,2Tt 1,4
Plm 3  

ĐỨC MARIA HAI LẦN LÀM MẸ – CÂU 6-7 / 26-27

Lc 2,6-7Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày… Bà sinh con trai đầu lòng… vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.
Ga 19,26-27Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người… Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước Bà về nhà mình.

LƯỠI ĐÒNG ĐÂM THÂU – CÂU 34 / 35

Lc 2,35“Còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”
Ga 19,34Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì máu cùng nước chảy ra.

TIỀN TRUYỂN TIN VÀ TRUYỀN TIN – CÂU 15 / 35

St 3,15Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.
Lc 1,35
(Lc 1,26-38)
Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ che chở bà, vì thế, hài nhi sắp sinh ra sẽ được gọi là Đấng Thánh, là Con Thiên Chúa.”

NGHE TIẾNG CHÚA, CHỚ CỨNG LÒNG – CÂU 7-8

Dt 3,7-8
(Dt 4,7-8)
(Tv 95,7-8)
Vì thế, như lời Thánh Thần phán: Ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng, như hồi chúng nổi loạn, như ngày chúng thử thách Ta trong sa mạc.

BÌNH AN CỦA ĐỨC KITÔ – CÂU 7 / 17 / 27

Pl 4,7Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su.
Ep 2,17
(Ga 20,19.21)
Người đã đến loan Tin Mừng bình an: bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần.
Ga 14,27Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.

TIẾNG HÔ TRONG HOANG ĐỊA – CÂU 3-4

Is 40,3-4
(Lc 3,4)
(Mt 3,3)
(Mc 1,3)
(Ga 1,23)
Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa… Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy… chỗ gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu.

ĐỒNG BẠC VÀ GIU-ĐA ÍT-CA-RI-ỐT – CÂU 5 / 15

Ga 12,5Giu-đa Ít-ca-ri-ốt nói: “Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng bạc mà cho người nghèo?”
Mt 26,15“Quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Tôi đây sẽ nộp ông ấy cho quý vị.” Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc.
Lc 22,5Họ rất mừng và đồng ý sẽ cho hắn tiền.
Mt 27,5Giu-đa ném số bạc vào Đền Thờ và ra đi thắt cổ.
Mc 14,5
(Ga 12,5)
Dầu đó có thể đem bán trên ba trăm quan tiền mà bố thí cho người nghèo.

TIỀN BẠC – CÂU 9-10

Mt 10,9-10Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đi đường đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy.
Mt 20,9-10Những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền.
Lc 16,9-10Hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn.
1Tm 6,9-10Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc.
Tb 4,8-10Tùy con có bao nhiêu, hãy cho bấy nhiêu; có nhiều thì cho nhiều, có ít thì đừng ngại cho ít… Việc bố thí cứu cho khỏi chết và không để rơi vào cõi âm ty.

LẼ SỐNG – 4,7

1Tm 4,7Sống đạo đức: Hãy luyện tập sống
đạo đức.
2Tm 4,7Sống trọn niềm tin: Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin.
1Pr 4,7Sống chừng mực: Anh em hãy sống chừng mực và tiết độ để có thể cầu nguyện được.
1Ga 4,7Sống yêu thương: Chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.
1Cr 4,7Sống khiêm tốn: Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang?
2Cr 4,7Sống phó thác: Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi.
Pl 4,7Sống bình an: Bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su.
Gl 4,7Sống như người con: Anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế.
Dt 4,7
(Tv 95,7)
Sống giây phút hiện tại: Thiên Chúa lại ấn định một ngày khác, tức là ngày hôm nay… Ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng.
Cn 4,7

Sống khôn ngoan: Con hãy mua lấy khôn ngoan, và dùng tất cả những gì con sở hữu mà sắm lấy hiểu biết.

Bình Luận