Cách ghi nhớ Kinh Thánh (Phần 6)

TÔN KÍNH CHA MẸ – CÂU 2 / 3

Lv 19,3Mỗi người trong các ngươi phải kính sợ cha mẹ.
Hc 3,2-3
(Hc 3,2-16)
Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm.
Ep 6,2-3Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: Để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này.

KÍNH SỢ THIÊN CHÚA – CÂU 3 / 4 / 13

Lv 19,4Các ngươi không được hướng về các tà thần, không được đúc tượng thần
mà thờ. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi.
Xh 20,3-4Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta. Ngươi không được tạc tượng bất cứ vật gì ở trên cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước, để mà thờ.
Hc 1,13Ai kính sợ Đức Chúa sẽ thấy cuộc đời kết thúc tốt đẹp, ngày lâm chung của họ sẽ được hưởng phúc lành.
Gv 12,13Hãy kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các mệnh lệnh Người truyền, đó là tất cả đạo làm người.

HÃY SINH HOA QUẢ XỨNG VỚI LÒNG SÁM HỐI – 3,8

Mt 3,8
(Lc 3,8)
Các anh hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối.

TÂN NƯƠNG (HỘI THÁNH) VÀ ĐỨC LANG QUÂN (CHÚA KITÔ) – CÂU 2

2Cr 11,2Thật thế, vì anh em, tôi ghen cái ghen của Thiên Chúa, bởi tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Ki-tô, để tiến dâng anh em cho Người như một trinh nữ thanh khiết.
Mt 22,2Nước Trời giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.
Mt 25,1-2Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn của mình ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.
Kh 21,2Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ nơi Thiên Chúa mà xuống sẵn sàng như Tân Nương trang điểm để đón Tân Lang.
Hs 1,2Khởi đầu, Lời Đức Chúa thể hiện trong cuộc đời ông Hô-sê. Đức Chúa phán với ông Hô-sê: “Hãy đi cưới một người đàn bà làm điếm để sinh những đứa con đàng điếm, vì cả xứ đều bỏ Đức Chúa mà đi làm điếm.”

LIỀU MẠNG SỐNG VÌ THẦY – CÂU 25

Mt 16,25
(Lc 9,24)
(Mc 8,35)
Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.
Ga 12,25Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.

DÙNG DỤ NGÔN – CÂU 10-11

Mt 13,10-11
(Mc 4,10-11)
(Lc 8,10)
 
Các môn đệ đến gần hỏi Chúa Giê-su rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.”

ĐỨC GIÊSU VÂNG PHỤC – CÂU 8

Pl 2,8Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.
Dt 5,8
(Lc 2,51)
Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục.

HAI CHƯƠNG 2V 19,1-37 và Is 37,1-38
có nội dung nói về ngôn sứ I-sai-a tương tự như nhau

2Ga & 3Ga CÓ NHỮNG TRÙNG HỢP

  • Cả 2 đều là sách ngắn nhất của bộ Tân Ước:
    • 2Ga chỉ có 13 câu
    • 3Ga có 15 câu
  • Ba câu khởi đầu (2Ga 1-3; 3Ga 1-3) và các
    câu kết thúc (2Ga 12-13; 3Ga 13-15) có nội dung gần giống nhau.

MƯỜI SÁU DỤ NGÔN TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU

Trong Tin Mừng Mát-thêu có 16 dụ ngôn, mà có đến 7 dụ ngôn đầu tiên trong chương 13.

Dụ ngôn 1Người gieo giốngMt 13,4-9
Dụ ngôn 2Cỏ lùngMt 13,24-30
Dụ ngôn 3Hạt cảiMt 13,31-32
Dụ ngôn 4Men trong bộtMt 13,33
Dụ ngôn 5Kho báuMt 13,44
Dụ ngôn 6Ngọc quýMt 13,45-46
Dụ ngôn 7Chiếc lướiMt 13,47-50

Và 3 dụ ngôn cuối cùng trong chương 25

Dụ ngôn 14Mười trinh nữMt 25,1-13
Dụ ngôn 15Những nén bạcMt 25,14-30
Dụ ngôn 16Cuộc phán xét chungMt 25,31-46

Bình Luận