Cách ghi nhớ Kinh Thánh (Phần 3)

CÁI NẾT CỦA CHỊ EM – 3,4
(Liên tưởng câu: Tam tòng Tứ đức)

1Pr 3,3-4
(1Tm 3,3-4)
(Ep 5,3-4)
(Cn 2,3-4)
(C
n 3,3-4)
Ước chi vẻ duyên dáng của chị em không hệ tại cái mã bên ngoài như kết tóc, đeo vòng vàng… nhưng là con người nội tâm thầm kín, với đồ trang sức không bao giờ hư hỏng là tính thùy mị, hiền hòa: đó chính là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa.

NIỀM VUI – CÂU 4

Tv 37,4Hãy lấy Chúa là niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.
Tv 43,4Con hãy bước tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con.
Pl 4,4Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!
Pl 1,4Tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy.
1Tx 2,4Thiên Chúa đã thử luyện và giao phó Tin Mừng cho chúng tôi, thì chúng tôi cứ vậy mà rao giảng, không phải để làm vừa lòng người phàm, mà để đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng thử luyện tâm hồn chúng tôi.
2Tm 1,4Nhớ đến những giọt nước mắt của anh, tôi ước ao gặp lại anh để được chan chứa niềm vui.
2Cr 7,4Tâm hồn tôi chứa chan niềm an ủi và tràn ngập nỗi vui mừng trong mọi cơn gian nan khốn khó.
1Ga 1,4Những điều này, chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn.
2Ga 4Tôi vui mừng vì đã gặp thấy trong số con cái của Bà, những người sống trong sự thật, đúng như điều răn chúng ta đã nhận được từ Chúa Cha.
3Ga 4Không có gì làm tôi vui sướng bằng khi nghe biết con cái tôi sống sự thật.
Kh 21,4Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.

NỮ TỲ CỦA CHÚA – 1,38 / 48

Lc 1,38Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”
Lc 1,48Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

TÊN GIÊSU – CÂU 21

Mt 1,21(Truyền tin cho ông Giu-se) Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su…
Lc 2,21 (Lc 1,31)(Đức Giê-su chịu phép cắt bì) Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt, trước khi Hài Nhi thành thai trong lòng mẹ.

ĐIÊN DẠI VÌ ĐỨC KITÔ – Cr 4,10

1Cr 4,10Chúng tôi điên dại vì Đức Ki-tô…
2Cr 4,10Chúng tôi luôn mang trong mình cuộc Thương Khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi.

DO TRỜI BAN – CÂU 7 / 17 / 27

1Cr 4,7Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh?
Gc 1,17Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú.
Ga 3,27Ông Gio-an trả lời: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban.”

HÒA BÌNH – 5,9 / 9,5

Mt 5,9Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Is 9,5Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta… danh hiệu của Người là… Thủ Lãnh
hòa bình.

THA THỨ – CÂU 11

Ga 8,11Đức Giê-su nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”
Rm 6,11Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô Giê-su.
Rm 11,11Vì Ít-ra-en sa ngã mà Thiên Chúa cho các dân ngoại hưởng ơn cứu độ, khiến họ phải ganh tị.
1Cr 6,11Anh em đã được tẩy rửa, được thánh hóa, được công chính nhờ danh Chúa Giê-su Ki-tô và nhờ Thần Khí của Thiên Chúa chúng ta!
Lv 16,11A-ha-ron sẽ tiến dâng con bò tơ dùng làm lễ tạ tội cho chính mình, và cử hành lễ xá tội cho mình và cho nhà mình.
Lv 17,11Vì mạng sống của xác thịt thì ở trong máu, và Ta đã ban máu cho các ngươi… máu xá tội được vì nó là mạng sống.
Lv 25,11Đối với các ngươi, năm thứ năm mươi sẽ là thời kỳ toàn xá.
Tv 25,11Lạy Chúa, tội con thật nặng nề, vì danh Ngài, xin lượng thứ cho con.
Tv 39,11Xin Ngài thôi đừng đánh con nữa, tay Ngài giáng xuống, thân này nát tan.
Tv 51,11Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm.
Ed 33,11Ngươi hãy nói với chúng: “Ta lấy mạng sống Ta mà thề… Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống.”

BỨC THƯ TÌNH – CÂU 3 / 33

Gr 31,3Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.
Gr 31,33Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta.
2Cr 3,3Anh em là bức thư của Đức Ki-tô được giao cho chúng tôi viết, không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống, không phải ghi trên “những tấm bia bằng đá”, nhưng trên “những tấm bia bằng thịt,
tức là lòng người.”

THIÊN CHÚA SẼ ĐƯỢC TỎ BÀY – CÂU 2 / 12

1Ga 3,2Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.
1Cr 13,12Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi.

Bình Luận