Home 2017 February

Lưu trữ hàng tháng: February 2017

TOEIC – Active Learners

Today is November 26th. It snowed all day today. The snow is beautiful. The snow finally stopped. My sister and I are excited. My Mom doesn’t like the snow. My...

25 nhà khoa học lừng danh nói về Thiên Chúa

Dù ai nói rằng khoa học và tôn giáo không hòa hợp với nhau nhưng những người đoạt giải Nobel và các nhà khoa...