Home 2016 December

Lưu trữ hàng tháng: December 2016

Christmas Year A | THE AMBASSADOR | Reflection

0
A century ago, it was the custom of great nations to send their young sons to foreign countries to learn the customs and temperament...

Sửa lỗi USB bị giảm dung lượng và lỗi unallocated

0
Lỗi này có thể xuất phát từ nhiều nguyên do, đa phần là sau khi bạn dùng USB để cài đặt hệ điều Linux. Tình...

Listening Assignment #5

0
House